Polsko - Białoruski Szczyt Zdrowia tym razem w Brześciu

Szanowni Państwo, Zwolennicy międzynarodowego wydarzenia – Polsko - Białoruskiego Szczytu Zdrowia,

W 2015 roku daliśmy początek międzynarodowemu wydarzeniu, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony ekspertów biorących udział w panelach dyskusyjnych oraz uczestników konferencji. Na tegoroczne, czwarte forum wymiany wiedzy i doświadczeń zapraszam w imieniu własnym i Dyrektora Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu Pana Aleksandra Karpickiego w dniach 27 - 28 września 2018 roku do położonego na brzegu rzeki Bug i Muchawiec, malowniczego miasta Brześć na Białorusi.

W tym roku spotkamy się w nowym miejscu i poruszymy nowe bardzo interesujące zagadnienia, które w sposób znaczący wpłyną na jakości sprawowanej opieki medycznej nad pacjentami w Polsce i na Białorusi. Temat sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w każdym kraju jest jednym z priorytetowych i wymagających nieustannego zgłębiania oraz udoskonalania adekwatnie do istniejących i przyszłych realiów, dostosowywania do zróżnicowanych, nowych potrzeb społeczeństwa. Właśnie takim zagadnieniom dedykowane będzie wrześniowe spotkanie w 2018 roku i kolejne konferencje z cyklu Polsko – Białoruski Szczyt Zdrowia.


Podczas inauguracyjnego, pierwszego forum w 2015 r. skupiliśmy uwagę uczestników na systemach ochrony zdrowia w Polsce i Białorusi, ich prezentacji, a także nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Rok później dyskusji poddaliśmy temat koordynowanej opieki medycznej, nowoczesnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia i wykorzystania funduszy europejskich w sektorze ochrony zdrowia. Jesienią 2017 roku gościliśmy ekspertów, teoretyków i praktyków w dziedzinie chirurgii, ginekologii i położnictwa XXI wieku oraz szeroko rozumianej jakości w opiece zdrowotnej.


Program IV Polsko - Białoruskiego Szczytu Zdrowia


                                                                                                     Z polsko - białoruskim pozdrowieniem

                                                                                                                        Dariusz Oleński
                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                   Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
                                                                                                                      w Białej Podlaskiej

Powrót na początek strony