I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne stale wzrasta, jest to spowodowane przede wszystkim zmianami demograficznymi. Należy zatem poszukiwać możliwości dyskusji i współpracy w tym zakresie na płaszczyźnie międzynarodowej.
W dniach 23-24 października 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia.
Była to wyjątkowa inicjatywa - pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w tych krajach. Uczestnikami forum byli przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych.
Oficjalnego otwarcia I Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Leonid Tsuprik – Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – Dariusz Oleński, podczas wystąpienia wspomniał o realizowanym projekcie wspólnie ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu, o wymiernych korzyściach, jak również nawiązaniu wzajemnej współpracy. Pan Dyrektor uhonorował prof. nadzw. Jarosława J. Fedorowskiego – Prezesa Polskiej Federacji Szpitali czapką oficerską, nawiązując tym samym do roli gospodarza. Należy zaznaczyć, że Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia był pierwszym w Polsce takim przedsięwzięciem.

Pierwszą część Forum rozpoczęła Sesja Inauguracyjna pod hasłem: Słabe i mocne strony ochrony zdrowia Polski i Białorusi – porównanie systemów. Lek. med. Robert Wróbel wygłosił prezentację podsumowującą Projekt pn. „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, podczas której dokonał analizy przedsięwzięcia oraz efektów inwestycji.
Podsumowaniem sesji był uroczysty moment podpisania Umowy o Współpracę pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej oraz Szpitalem Obwodowym w Brześciu. Celem umowy jest podtrzymanie dotychczasowej współpracy i kontynuacja dobrych praktyk w zakresie działalności naukowej, praktyki lekarskiej oraz wymiany doświadczeń i szkolenia kadry.

Głównym elementem Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia były sesje tematyczne i dyskusje panelowe. Pierwszego dnia Szczytu – 23 października 2015 r. tematyka sesji dotyczyła zagadnień związanych między innymi z kierunkiem zmian w zakresie polityki zdrowotnej, wschodnim rozwojem biznesu w dziedzinie zdrowia oraz nowej perspektywy finansowania 2014-2020 w zakresie wsparcia dla ochrony zdrowia.
Dnia 24 października 2015 r. podczas drugiego dnia Szczytu Zdrowia tematyka dyskusji dotyczyła między innymi polityki senioralnej w aspekcie demograficznym, badań i rozwoju w medycynie w zakresie chorób zakaźnych oraz epidemii urazów, jako problemu XXI wieku.

Pierwszy Polski-Białoruski Szczyt Zdrowia spotkał się z uznaniem wśród uczestników i zaproszonych gości. Do udziału w dyskusjach i obradach Szczytu Zdrowia zaproszono osoby należące do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia i technologii medycznych.

Szczyt Zdrowia był doskonałą okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowej współpracy. Była to debata o stanie obecnym  i przyszłości systemów ochrony zdrowia w Polsce i Białorusi oraz szansach współpracy pomiędzy tymi krajami.
Mamy nadzieję, iż zapoczątkowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej I Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia stanie się cyklicznym Forum organizowanym w myśl idei wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia oraz podsumowania dotychczasowych działań.

 

Zapraszamy na fotorelację z I Polsko - Białoruskiego Szczytu Zdrowia.

Powrót na początek strony