V Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

W dniach 24-25 października 2019 roku w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim odbył się V Jubileuszowy Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Organizatorami Szczytu są Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz Brzeski Szpital Obwodowy oraz Polska Federacja Szpitali. Szpitale w 2011 roku podjęły współpracę realizując wspólny Projekt pn. „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2007-2013.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu realizuje kolejny projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel Tematyczny 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Całkowita wartość projektu to 2.579.221,58 EUR, w tym:

 •  wartość zadań realizowanych po stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej: 416.163,58 EUR,
 •  wartość zadań realizowanych po stronie Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu: 2.163.058,00 EUR.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Współpraca obu szpitali polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.   

Patronat honorowy nad Jubileuszowym Szczytem Zdrowia objął Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski.

Zapoczątkowane w 2015 roku forum cieszy się uznaniem wśród międzynarodowego środowiska medycznego. To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi.

Uczestnicy konferencji to przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych.

Podczas forum odbyły się dyskusje panelowe. Tematem pierwszej dyskusji panelowej była epidemiologia. Tematami szczegółowymi były:

 • Priorytety epidemiologiczne - wyzwania XXI wieku
 • Zakażenia wielooporne – sytuacja w Polsce i Europie
 • Zakażenia szpitalne i bezpieczeństwo medyczne

Moderatorem dyskusji była prof.  dr hab. Waleria  Hryniewicz (Narodowy Instytut Leków).

Udział w sesji wzięli eksperci, w składzie:

 • Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
 • Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
 • Dr Kamila Ćwik, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
 • Sergiej Źuk, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)
 • Mgr Agnieszka Byś, Kierownik Laboratorium Mikrobiologii w WSZS w Białej Podlaskiej

 
Kolejna dyskusja panelowa dotyczyła chorób zakaźnych, a w szczególności:

 • Metody diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C
 • Programy lekowe dotyczące WZW
 • Wyzwania stojące przed Europą Wschodnią w obszarze chorób zakaźnych

Moderatorem panelu był prof.  Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i  członek  Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali, Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP.

Wśród ekspertów panelu epidemiologicznego znaleźli się:

 • Prof. zw. dr hab. med. Robert Flisiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Karol Tarkowski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Janusz Janiec, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
 • Mikołaj Sulewski, Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych nr 2, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)


Ostatnia sesja tematyczna poświęcona była zagadnieniom z obszaru nowych technologii, w szczególności:

 • Czym się „objawia” innowacyjność w szpitalach i jak skutecznie ją wdrażać?
 • Innowacyjne rozwiązania dostępne na polskim rynku usług medycznych
 • Wykorzystanie technologii informatycznej w wielu obszarach ochrony zdrowia


Moderatorem sesji był Jacek Kozioł - Zastępca  Redaktora Naczelnego  „Forum Biznesu”.

W debacie uczestniczyli eksperci, w składzie:

 • Wiktor Rynowiecki, Zastępca  Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Piotr  Pecko, Menedżer ds. Rozwoju w Transition Technologies
 • Marzena Strok – Sadło, Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, Kierownik Referatu Ekosystemów Gospodarczych w Urzędzie Miasta Lublin
 • Walerij Czernow, Kierownik Działu Technologii Informacyjnych, Szpital Obwodowy w Brześciu (Białoruś)
 • Mariusz Szymański, Krajowy Kierownik Sprzedaży ECOLAB Sp. z o. o.

Konferencja miała na celu podkreślenie istotnej roli współpracy transgranicznej w rozwoju placówek ochrony zdrowia oraz wymianę wiedzy i praktyk na płaszczyźnie prowadzonej współpracy. Konferencja każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród międzynarodowego środowiska medycznego. Tegoroczna – jubileuszowa konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i liczną frekwencją.

Zapraszamy na fotorelację z V Polsko - Białoruskiego Szczytu Zdrowia.

                                                                                     Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony